Aleksandar Pantić

1971. -

Rođen 1971. u Beogradu, gde je odrastao i školovao se. Osnovne i specijalističke studije zidnog slikarstva i hrišćanske ikonografije završio je na Akademiji/Visokoj školi SPC za umetnost i konzervaciju u Beogradu 2002. Pre toga je 1997. završio i Visoku školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu stekavši zvanje Nastavnik likovne kulture. Tokom poslednje 3 godine, angažovan je u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka u Beogradu, kao predavač-voditelj kurseva Mozaika i Ikonopisanja. Danas, nakon više od decenije aktivnog , proofesionalnog bavljenja likovnom umetnošću Aleksandar je ostvario raznorodna i sadržajna stvaralačka iskustva. Među njima, kao najvažnija za njegov lični profesionalni razvoj posebno se izdvajaju: Proto-majstorski projekt likovnog oblikovanja/dizajna enterijera i eksterijera Crkve Sv. Maksima Ispovednika u Kostolcu; zatim serija realizovanih, različito osmišljenih obrazovnih programa, kurseva i radionica u oblasti likovne i primenjene umetnosti, kao i opus od više stotina pojedinačnih umetničkih radova stvorenih u cilju istraživanja likovno-formalnih i semiotičko-komunikoloških karakteristika različitih klasa-tipova likovnih predstava, kao i likovno izražajnih i tehničko-tehnoloških mogućnosti različitih tradicionalnih i modernih likovnih tehnika. Aleksandrovi umetnički radovi nalaze se na zidovima crkava ili su pak izlagani na različitim nacionalnim i međunarodnim izložbama ili su deo različitih umetničkih kolekcija i zbirki. Po svom značaju među njima se izdvajaju: OSTEN - Međunarodno Bijenale i Svetski muzej crteža i grafike u Skoplju, Makedonija, zatim Zbirka ikonografskih dela Sabornog Hrama Sv. Save na Vračaru kao i zbirka umetničkih dela Centra za likovno obrazovanje Šumatovačka u Beogradu.