Ege Mogens

1892. - 1946.

Danski slikar-marinista, koji je radio u maniru poetskog realizma, uz elemente strogo kontrolisanog ekspresionizma... Najčešće obrađivani motivi su pejzaži sa severnog mora, ribarske žanr slike i retko pejzaži, koji nisu vezani za more... Dobro kotira na aukcijama u Zapadnoj Evropi.