Vera Božičković-Popović

1920 - 2002

Rođena 1920. u Brčkom. Gimnaziju sa velikom maturom završila u Beogradu. Akademiju likovnih umetnosti završila u Beogradu, u klasi profesora Marka Čelebonovića, 1949-godine. Godine 1947. putuje u Zadar kao član "Zadarske grupe". Boravila duže vreme u Parizu. Ostala studijska putovanja: Italija, Grčka, Egipat, Nemačka, Holandija, Kina, Indija, Iran, SAD. Osim što je samostalno izlagala, izlagala je i grupno na svim većim izložbama u zemlji kao i na izložbama jugoslovenske savremene umetnosti u inostranstvu. Pored slikarstva bavila se crtežom kao samostalnom disciplinom, tapiserijom, pozorišnim i filmskim kostimom. 

Vera Božičković Popović i Mića Popović dvoje su slikara koji su delili život, ali ne i stvaralaštvo. Svako je imao svoj stvaralački kolosek, svoj put i svoje izložbe. Sa kolegama istomišljenicima iz klase profesora Ivana Tabakovića sa Likovne akademije (Bata Mihailović, Ljubinka Jovanović, Petar Omčikus, Kosara Bokšan) osnovali su Zadarsku grupu. Kao pripadnici ove prve posleratne grupe koja je raskinula sa dogmatikom socrealizma i snažno uticala na području obnove modernizma, prvi su postavili pitanja o slobodi stvaralaštva. Suprotstavljeni akademizovanoj formi i tematici koja je strogo programirana, oni su tragali za sopstvenim izrazom i doživljajem umetničkog delanja. Buntovni, mladi, zapitani o odnosu umetnosti i sveta u kome nastaje, istraživali su nove mogućnosti, zagledani istovremeno u prirodu i „izlakiranu“ estetiku protiv koje su podigli glas. Nastupajući u okviru grupe na kolektivnim izložbama, zajedno su izlagali i Vera Božičković Popović i Mića Popović. Samostalno, svako je utirao svoj put.