Stevan Bedričić

1844 - 1869

Rođen u Modošu (Jaša Tomić), pripadnik Modoške zografske škole... Slikarstvo učio kod Ljubomira Aleksandrovića... Uglavnom radio kao pomoćnik na izradi fresaka i samostalno Ikone po narudžbi... 


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA