Sele Selaković

1934 -

Rođen 1934. Diplomirao na slikarskom odseku na pedagoškoj akademiji u Splitu.

 

Član ULUS-a. samostalno izlagao na  preko 60 izložbi, kao i na vše od 100 kolektivnih izložbi.

Dobitnik nekoliko nagrada za slikarstvo.  Bavi se akvarelom preko četrdeset godina.