Jozsef Bella

1919 - 2001

Slikar-autodidakta iz Sente, koji je slikarstvo kao zanat učio kod subotičkih akademskih slikara... Slikarski opus mu sadrži oko 400 slika u tehnici ulja i jedan broj crteža i akvarela. Tematski radio pejzaže, žanr motive, mrtve prirode i portrete, u maniru realizma.