Goran Jureša

1973 -

Goran Jureša je rođen 1973. u Beogradu. Magistrirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2002. godine. Od 1996. izlaže samostalno i učestvuje na velikom broju kolektivnih izložbi. Tokom 2003. ostvaruje rezidencijalni boravak u CEAAC – Centre Europeen d Actions Artistiques Contemporaines u Strazburu, a 2004. i 2005. u Cité des Arts u Parizu. Dobitnik je WUS AUSTRIA stipendije i nekoliko nagrada. Zaposlen je kao docent na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U njegove trenutne načine izražavanja spadaju slikarstvo, crtež i kolaž. 

Objašnjavajući sopstveni rad, Jureša ističe da kroz istraživanje sopstvene likovnosti, teži da pronađe specifično ličnu magičnu silu, koja bi bila prepoznatljiva u posmatranju rada. "Najčešće mi ne uspeva. Kad mi uspe to je za mene događaj. Iluzija prostora i oblika nije umetnost koja me zanima. Sve se odvija na ploči u dve dimenzije, treća sam ja. Boja je dimenzija, znači to je četvrta.

Moje iskustvo obogaćuje se u problematičnim situacijama rada u kojima ne znam šta treba da uradim dalje. Avantura može da donese sve ili ništa, nema osrednjeg.

O slikarstvu znam puno, ali kad sam treba da se upustim u isto ne znam ništa. Znam samo da se pravo  slikarstvo i pravi crtež uvek prepoznaju. Sopstvenu sliku koja nema biće uvek osećam. Da objasnim postupak rada ili rastumačim šta je ono što posmatrač gleda na platnu posle moje obrade  ne mogu. To ne koristi ničemu."