Željko Seleš

1954. -

Rođen je 1954. godine u Đurđevcu (Podravina). Slikarstvom se bavi od najranije mladosti,  a intenzivno od 1969. godine. U početku je slikao pod snažnim uticajem Hlebinske škole, da bi se nakon toga, kao profesionalni slikar, oslobodio neposrednih uticaja i ukazao na  individualne osobine u svom slikarstvu,  potvrdivši se u „PODRAVSKOM KRUGU“ naive svojim potpuno ličnim motivima. Godine 1973. upisao je Pedagošku akademiju – smer likovne umetnosti. Prvu samostalnu izložbu održao je 1972. godine, još kao gimnazijalac i od tada je priredio tridesetak samostalnih, a učestvovao na preko četiri stotine grupnih izložbi. Pripada tzv. Poetskom realizmu.  Član je udruženja slikara i vajara iz Hrvatske.  Živi i radi u Zagrebu...