Đorđe Bošan

1918 - 1984

Bošan Đorđe (Subotica, 17. X 1918 - Beograd, 23. IX 1984), slikar i univerzitetski profesor

Rođen je u Subotici. Otac Samuel, advokat, majka Ela, rođena Malko. Veliko interesovanje za slikarstvo pokazao je tokom školovanja u subotičkoj gimnaziji. Tih godina, sa grupom omladine antifašističke orijentacije, bio je jedan od prvih saradnika, sa slikarskim prilozima i ilustracijama, u uređenju mesečnika za literarna i društvena pitanja Hid (Most). Posle završene srednje škole, u Beogradu je 1936. upisao Umetničku školu. Nastavnik crtanja bila mu je slikarka Beta Vukanović. Istovremeno je pohađao i kurs večernjeg crtanja kod Petra Dobrovića, na Kolarčevom narodnom univerzitetu. Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Jerolima Mišea, upisao je 1937. i već naredne godine skrenuo je pažnju na sebe na subotičkoj izložbi mladih talenata. Studije slikarstva prekinulo je izbijanje rata. Izvesno vreme se krio po Vojvodini, a zatim je sa porodicom izbegao u Peštu, gde je početkom 1943. uhapšen i poslat na prisilni rad. Iz zaroblјeništva je oslobođen 1945. Po povratku u Suboticu, radio je u vojsci u propagandnom sektoru. Ubrzo je demobilisan. U Beogradu je nastavio započete studije, prvo u klasi Đorđa Andrejevića Kuna, a zatim Petra Lubarde. Po dobijanju diplome 1946. Likovno usavršavanje nastavio je na zagrebačkoj Umetničkoj akademiji, kod profesora Ljube Babića. Posle godinu dana vratio se u Beograd i upisao tzv. specijalku kod slikara Marka Čelebonovića. Pedagošku karijeru, po okončanju studija, započeo je na Gradskom kursu crtanja i vajanja u Centru za likovno obrazovanje u Šumatovačkoj ulici, a nastavio, prvo kao asistent a potom i kao redovni profesor, na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Nјegov slikarski opus može se podeliti u tri faze: realističku, konstruktivno-simbolističku i romantičnu. U svakoj od ovih faza bavio se motivima mrtve prirode, slikao je pejzaže, portrete i figuralne kompozicije. Osim slikarstvom, bavio se vajarstvom i fotografijom. Učestvovao je na dvanaest samostalnih i više od sto grupnih izložbi. Dobitnik je „Forum“-ove nagrade koja se dodelјuje slikarima Vojvodine. Stvaralaštvo Đorđa Bošana obuhvata oko tri stotine likovnih ostvarenja koja se nalaze u brojnim galerijama i privatnim zbirkama.