Milan Konjović

1898 - 1993.

Rodjen je 1898. godine u Somboru gde je završio osnovnu i srednju skolu. 1914. godine imao je prvu izložbu sa 50- tak radova oslikanih u prirodi. 1919. godine primljen je na Akademiju likovnih umetnosti u Pragu u klasi profesora Vlaha Bukovca, ali je već posle dva semestra napustio Akademiju i samostalno nastavio obrazovanje, da bi kasnije studije nastavio u Beču. Slikarski opus Milana Konjovića čini 6.000 radova iz 7 faza: Rana faza (1913-1928), Plava faza (1929-1933), Crvena faza (1934-1940), Siva faza (1945-1952), Koloristička faza (1953-1960), Asocijativna faza (1960-1985) i Vizantijska faza (1985-1990). Imao je 297 samostalnih izložbi i 700 kolektivih u Pragu, Njujorku, Londonu, Amsterdamu, Parizu, Moskvi, Rimu... 1992. godine izabran je za člana SANU. Umro je u Somboru 1993. godine.