Ljubo Babić

1890 - 1974

Ljubo Babić je rođen u Jastrebarskom 14. juna 1890. godine. Nakon mature u Zagrebu pohađao je Privremenu višu školu za umetnost i obrt (1908. - 1910. Menci Clement Crnčić). Školovanje je nastavio na Akademiji u Műnchenu, gde je diplomirao 1913. godine. Studije nastavio u Parizu 1913. 1914. 

Otvorio je u Zagrebu 1915. u svom ateljeu privatnu Modernu slikarsku školu. Jedan je od pokretača Hrvatskog proletnjeg salona i jedan od osnivača (uz Crnčića i Krizmana) Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Osnovao je i vodio prvo hrvatsko lutkarsto pozorište - Teatar marioneta. Učestvovao u organizaciji nezavisne Grupe hrvatskih umetnika 1923. i Grupe trojice (Babić, Becić, Miše) 1929. godine. Godine 1932. diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu radio je punih 45 godina od 1916. - 1961. godine. 

Obavljao je brojne dužnosti; bio je direktor Strossmayerove galerije starih majstora, za dopisnog člana JAZU izabran je 1928., a redovan član postaje 1950. godine. Bio je svestrana ličnost koja zauzima značajno mesto u kulturnoj istoriji Hrvatske i bivše Jugoslavije.

Umro je u Zagrebu 14. maja 1974. godine.