Mića Popović

1923. - 1996.

Rođen je 1923. godinu u Loznici. Završio je gimnaziju u Beogradu gde je 1946. godine upisao i Akademiju umetnosti u klasi Ivana Tabakovića. Zajedno sa Batom Mihailovićem, Petrom Omčikusom, Miletom Andrejevićem, Ljubinkom Jovanović, Kosarom Boškan i Verom Božičković otišao je u Zadar 1947. gde je oformio čuvenu “Zadarsku grupu”. Po povratku u Beograd zabranjeno im je da se vrate na Univerzitet, jer su vlasti smatrale ovu grupu subverzivnom. Kasnije im je to dozvoljeno, ali je Mića Popović nastavio da studira sam, uz pomoć profesora Tabakovića. Kao slikar , Popović je najpoznatiji po svom “enformel” (francuski: informel, neformalno) periodu (1958-1968) i ‘’slikarstvu prizora’’ ( od 1968). Bio je autor nekoliko filmova 1960-ih, od kojih su dva (“Čovek iz hrastove šume” i “Delije”) bila zabranjena od vlasti. Za dopisnog člana SANU izabran je 1978, a za redovnog 1985. Umro je 1996. godine u Beogradu.