Desanka- Desa Stanić

1922. - 2001.

Rođena je 1922. godine u selu Tabanović u Mačvi. Diplomirala je na Akademiji za likovne umetnosti 1950. godine u Beogradu. Povremeno je radila na konzervaciji naših srednjevekovnih spomenika, Sv. Sofiji u Ohridu, fruškogorskih manastira Hopovu i Krušedolu, Martinšćini u Zagorju i Ramaći u Šumadiji. U periodu od 1970. – 1971. i 1974. – 1975. godine boravi u Egiptu kao stipendista egipatske vlade. Član ULUS-a od 1953. godine. Učestvovala na mnogim grupnim i priredila više samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedan od osnivača Oktobarskog salona u Šapcu. Desanka Stanić je umrla 2001. godine u Tabanoviću. 


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA