Ileana Oalge

1952. -

Rođena 1952. u Uzdinu, slika od 1985. nastavivši putem svoje bake (Anujke Maran) i starijih uzdinskih slikarki da dočarava život i običaje rumunskog življa. Škola čuvenog “Uzdinskog naivnog slikarstva” je nastala 1961. godine, kada je motive koje je dotad slikala samo na svojim maramama, košuljama i paorskim keceljama, Anujka Maran prenela na platno, i tako postala prva slikarka rumunske naive na ovim prostorima. Put Anujke Maran nastavila je i njena unuka Ileana Oalđe, reprezentativna slikarka i protagonista Uzdinske naive- čija dela danas krase brojne renomirane galerije Pariza, Švajcarske i Italije.