Nikola Graovac

1907. - 2000.

Jedan od najvećih majstora kolorističkog ekspresionizma u srpskom slikarstvu dvadesetog veka, Nikola Graovac, pokazao je svom radu da je bio neprikosnoven vladalac zakonima palete.

Prvi put je izlagao 1933. godine, a prvu samostalnu izložbu imao je 1935. godine u Umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Godine 1975. nastanio se u Šumadiji, u blizini Oplenca, gde je slikao tamošnje pejzaže i i predele iz rodnog kraja. Bio je izuzetno plodan umetnik, čiji opus broji oko 10 000 slika. Zadužbini kralja Petra na Oplencu ostavio je legat koji između ostalog sadrži 35 njegovih slika. Nikola Graovac napravio je veliko umetničko delo.

Autor je oko deset hiljada slika na kojima se bojom igrao spontano i radosno. Boja je kod njega sve. Sa njegovih slika zrači plemenitost, prijateljstvo, pozitivna energija. To je privlačilo ljude. On nije znao da napravi lošu sliku. Nema ništa ispod praga vrednosti - rekao je na promociji Nikola Kusovac, istoričar umetnosti.