Slobodan Boba Stojanović

1939. -

Rođen je u Skoplju 1939. Godine. Učiteljsku školu u Sremskim Karlovcima završio je 1958. godine.
Višu pedagošku školu u Novom Sadu, grupu za likovnu kulturu završio je 1963. godine. Do penzionisanja predavao likovnu kulturu u osnovnoj školi u Čurugu. Imao je 45 samostalnih izložbi slika i oko 40 kolektivnih izložbi na prostoru bivše Jugoslavije. Učestvovao je na brojnim likovnim kolonijama. Stojanović je svoju 51. samostalnu izložbu nazvao „Voda kao inspiracija“, a na slikama se nalaze motivi Stare Tise, Žive Tise, forlandi, kanali, te motivi sa Dunava. Večnu inspiraciju pronalazio je u motivima Čuruga, salaša, reke Tise, a posebno u vetrenjači (Rođina) i hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Čurugu.
Za svoj rad nagrađivan je više puta.