Mihajlo Tatalović

1903. - 1985.

Poznati srpski slikar Mihajlo Tatalović rođen u Drežnici kod Karlovca u Hrvatskoj 1903. godine. poznat po svojim crtežima i slikama pejzaža i portreta, uglavnom tehnikama ulja ili akvarela. Kao vrlo mlad, po završetku Prvog svetskog rata 1918. godine dolazi u Beograd gde provodi i najveći deo svog života.

1919.godine družeći se sa beogradskim umetnicima-slikarima toga doba i opsednut slikanjem i željom za učenjem od njih izrasta u ozbiljnog mladog talentovanog slikara ozbiljnih potencijala. Od 1923. do 1926.god.  u Beogradu provodi pune 3 godine na Akademskom tečaju kod jednog od najboljih srpskih slikara i likovnih pedagoga toga doba Milana Milovanovića (1876-1946.), što je svakako imalo i najveći uticaj u kasnijem likovnom stvaralaštvu Mihajla Tatalovića.

Preko 20 godina radio je i kao likovni pedagog- profesor  u Vukovarskoj Gimnaziji, nakon čega se i penzionisao i živeo u Beogradu do smrti 1985. godine.