Stojanka Jasika

1918. - 2004.

Predratnu akademiju-poznatiju kao Beogradska umetnička škola završila 1938. Jedna od istaknutijih predstavnika vojvođanskog slikarstva. Dugogodisnji likovni pedagog i aktivan učesnik volonterskog udruženja "Komisije za dečiji crtež i pedagoška pitanja" (osnovano 1954.), koji kasnije prerasta u "Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine" u kome su radili veliki slikari, poput: Bogomila Karlavarisa, Ksenije Ilijević, Boška Petrovića, Stojana Trumića, Jožefa Ača, Milivoja Nikolajevića, Radmile Graovac, Gabora Almašija i mnogi afirmisani autori iz različitih perioda Vojvođanskog slikarstva... Posleratni slikarski opus karakterišu joj radovi, uglavnom radjeni tehnikom akvarela. Njena dela čuvaju se u mnogim Muzejima, a najveći broj zaveštan je Muzeju Vojvodine u Novom Sadu.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA