Stojanka Jasika

1918. - 2004.

Predratnu akademiju-poznatiju kao Beogradska umetnička škola završila 1938. Jedna od istaknutijih predstavnika vojvođanskog slikarstva. Dugogodisnji likovni pedagog i aktivan učesnik volonterskog udruženja "Komisije za dečiji crtež i pedagoška pitanja" (osnovano 1954.), koji kasnije prerasta u "Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine" u kome su radili veliki slikari, poput: Bogomila Karlavarisa, Ksenije Ilijević, Boška Petrovića, Stojana Trumića, Jožefa Ača, Milivoja Nikolajevića, Radmile Graovac, Gabora Almašija i mnogi afirmisani autori iz različitih perioda Vojvođanskog slikarstva... Posleratni slikarski opus karakterišu joj radovi, uglavnom radjeni tehnikom akvarela. Njena dela čuvaju se u mnogim Muzejima, a najveći broj zaveštan je Muzeju Vojvodine u Novom Sadu.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA