Milan Kečić

1910. - 1998.

Milan Kečić je rođen u sremskom selu Krčedinu 1910.Prva likovna interesovanja su mu vezana za oblast primenjenih umetnosti – rad na dekoraciji izloga za šta se usavršava u Pragu, u privatnoj školi Ladislava Švangmajera.Do kraja 1934. godine uspesno se bavi dekoracijom izloga, likovnim oblikovanjem privredne reklame i srodnim poslovima, radeci u Sarajevu, Splitu, Zagrebu, Osijeku i Beogradu.Od 1936. godine Kečić počinje da se sistematski bavi slikarstvom. Prvi put izlaže sa grupom slikara III Armije u Novom Sadu. Beogradsku Akademiju za likovne umetnosti završava 1947. godine u klasi prof. Mila Milunovića.Zbog ne uklapanja u socrealizam koji je u tom perodu bio na snazi, Kečić napušta Beograd i nastanjuje se u rodnom selu Krčedinu gde slika dosledan sebi i svojim idejama.Od 1956 se nastanjuje za stalno u Novom Sadu, u svom ateljeu, u ulici Vladike Platona gde je naslikao vecinu svojih slika.Kečić je izbran za redovnog profesora po pozivu na Fakultetu likovnih umetnisti u Beogradu 1974.1977. godine projektuje zgradu Galerije Paleta u Sremskim Karlovcima sa svim pratećim elementima enterijera u kojoj se danas nalazi zbirka Kečićevih slika.Kečić je preminuo 1998. godine ostavivši za sobom ogromno delo, njegove slike se nalaze u mnogim privatnim i javnim zbirkama u zemlji i inostranstvu.