Evgenije Knežević

1901. - 1983.

Veliki vojvođanski i srpski slikar, dugogodišnji profesor likovnog vaspitanja u karlovačkoj gimnaziji. Slike ovog autora, osim u muzejima, retko se mogu naći na tržištu umetnina.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA