Ljubo Lah

1930 - 2010

Rođen u Sarajevu 13. 1. 1930. Završio školu likovnih umjetnosti u Sarajevu
1949. Još kao učenik III. razreda svratio je na se pozornost velikih slikara kao
što su Ismet Mujezinović, Krsto Hegedušić, Milo Milunović i drugi. U početku
je pretežito radio portrete pod utjecajem starih majstora, ali se pritom
predstavio svojim prodornim prodiranjem u psihologiju portretiranih likova.
Kao izuzetan talent, pri upisu na Akademiju likovnih umjetnosti, pokazao je
zrelost kompletna slikara te je izuzetno upućen u Državnu majstorsku radionicu
profesora Đorđa Andrejevića - Kuna, gdje je ostao četiri godine i s uspjehom
dobio diplomu najviše slikarske izobrazbe. Neko vrijeme pokazivao je
u svom slikarstvu zanimanje za figurativni geometrizam, ali je ipak u njemu
prevladala sklonost prema poetskom realizmu, bogatu raznorodnim pjesničkim
doživljajima i raspoloženjima. Neko vrijeme bio je profesor na Pedagoškoj
akademiji u Sarajevu, a potom do umirovljenja na Školi za primijenjenu
umjetnost također u Sarajevu. Preminuo je 2010. godine u Sarajevu.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA