Ana Knjazovic

1950. -

Rođena je 1950. godine u Kovačici. Osnovnu i srednju školu je završila u Kovačici. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od 1976. godine radila je kao društveno-politički radnik u Kovačici, deset godina je bila direktor i glavni i odgovorni direktor Radio Kovačice, a 1993. godine Radio Đakovice. Kćerka je čuvenog slikara naivne umetnosti Jana Knjazovica.Prvi put je učestvovala u radu slikarske kolonije sa ocem 1967. godine. Takođe je više puta izlagala u Rogaškoj Slatini, Budvi, Trebnji. Prvu samostalnu izložbu je imala 1986. godine u Takovu. U rodnoj Kovačici je prvi put izlagala 1991. godine.
Godine 2000. postala je član Galerije naivne umetnostni u Kovačici.
Ana Knjazovic je naslednik porodične likovne tradicije. Ali, njena dela nisu prosta kopija dela njenog oca. Individualna crta je vezana za kompozicioni plan koji je, u odnosu na njenog oca slobodniji. Koristi mali broj boja – najviše četiri.