Aleksandar Lakić

1922. - 1988.

Rodjen u Brčkom 1922. Školovao se u Brčkom, Tuzli i Vinkovcima. Od 1940. godine živi i radi u Beogradu. Uhapšen od Gestapoa 1944. godine, sproveden u Banjički logor a potom u Francusku. Nakon rata krace vreme radi kao službenik u Ministarstvu finansija NR Srbije. Upisuje se (1945) na Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu, klasa prof. Đorda Andrejevica – Kuna. Od 1950. godine saradnik Majstorske radionice Đ. Andrejevica – Kuna. Sledeće godine učestvuje na više grupnih izložbi u Beogradu i postaje clan ULUS-a.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
3000 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
300 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
3000 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
2500 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
7500 €
NOVO
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA