Svetolik Lukić

1908. - 1980.

Predratna Beogradska umetnička škola 1925-29, član «Zografa», a od '59 predavač na VPŠ u Beogradu.Jedan od prvih dobitnika "politikine" nagrade za slikarstvo pre rata 1939.godine, u svakom slučaju slikar, koji pripada samom vrhu srpskog slikarstva XX veka...