Ivan Micić

Sjajan slikar iz Kule, koji najbolji plasman za svoje slike već godinama nalazi na Španskoj i Italijanskoj rivijeri, odakle najčešće i potiču motivi.