Slaviša Milošević

Diplomirao na fakultetu umetnosti u Nišu 2009. Godine. Trenutno radi na fakultetu umetnosti kao asistent