Živojin Miškov

1925. - 2016.

Kao sedmogodišnji dečak, Živojin – Žika Miškov obećao je svojoj majci da će postati slikar. Tada joj je, kako bi dokazao "ozbiljnost svoje namere", pokazao i školski crtež rađen olovkom u boji. Da majku ne bi izneverio i da ne bi, kako kaže, "ispao lažov", slikar je i postao i punih šest decenija u Novom Sadu ispisivao je jednu živu priču za buduće istorije umetnosti.

Živojin Miškov je rođen u Kovilju 1925. godine. Školovao se u svom rodnom mestu, te u Srpskom Itebeju, Novom Sadu i Zrenjaninu. Bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe u Drugom svetskom ratu, nakon čega je završio i Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu, U klasi Vinka Grdana. Na Tvrđavu se doselio davno, 31. januara, 1965. godine.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA