Živorad Nastasijević

1893 - 1966

Iz samog vrha Srpskog slikarstva dolazi nam Živorad Nastasijević. Završio je Umetničko-zanatsku školu u Beogradu 1911. Studije nastavlja u Minhenu 1913-14. Od 1920-1922. boravio je u Parizu i radio u akademiji Grande Chaumiere kod profesora Kastalučija. Živorad Nastasijević bavio se, između ostalog, i fresko slikarstvom i ikonopisom. Preminuo je u Beogradu 1966. godine.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA