Đorđe Nenadov

Đorđe Nenadov  je počeo da se bavi umetnošću devedesetih godina prošlog veka, najpre kao amater jer mu to nije bio životni poziv, ali vremenom i profesionalno. Uzor u radu mu je bio akademski slikar iz Čuruga, Lazar Lečić, od koga je i dobio prve poduke o slikarstvu.. Danas Đorđe Nenadov predstavlja ozbiljnog slikara, tematski vezanog za Vojvodjanske motive u maniru poetskog realizma, sa predivnim valerama...