Petar Mojak

1933. - 2011.

Petar Mojak (Slavonski Brod, 1933), likovni umetnik, slikar završio Školu za primenjenu umetnost u Novom Sadu. Radio je kao likovni urednik u NIU "Dnevnik". Bio je član Udruženja likovnih umetnika Vojvodine od 1963. godine i Udruženja likovnih umetnika Srbije. Nosilac je velikog broja priznanja, među kojima i "Iskre kulture" (1988). Izlagao je na preko sto likovnih izložbi, a samostalno i kolektivno više od 400 puta. Likovno je priredio više edicija izdanja i knjiga NVU "Ruske slovo", Novi Sad.Bio je član Kluba likovnih umetnika Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu. Zastupljen je Likovnoj monografiji koju je Društvo izdalo 2003. godine.Petar Mojak je bio jedan od osnivača (2005) i predsednik Likovne kolonije "Susret kod Bodnarova" u Gospođincima, kao i njen aktivni učesnik i učesnik drugih likovnih kolonija i susreta.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA