Ankica Oprešnik

1919 - 2005

Ankica Oprešnik (1919-2005), slikar i grafičar, pripada dobroj staroj školi srpske grafike koja je počela da se uspinje sredinom prošlog veka. Rođena je u Vitezu kraj Travnika, slikarstvo je izučavala kod Mladena Josića u predratnom Beogradu, a potom na Akademiji, kod Tabakovića, Čelebonovića, Gvozdenovića i Milunovića, gde je i magistrirala. Veštinu linoreza i drvoreza duguje prof. Mihailu S. Petrovu.

Od 1952. do 1974. Oprešnikova je redovno izlagala na smotrama Majske grafike i Grafike u boji, a skoro četiri decenije bila tesno vezana za Grafički kolektiv. Živela u Novom Sadu, udata za slikara Milana Kerca (1914-1980), sa kojim je često izlagala...

 


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA