Bogosav Vojinović-Pelikan

1894. - 1942.

Bio je samouk. Sopstvenim zalaganjem je uspeo da dospe do zavidnih likovnih postignuća i postane zapažen slikar. Učestvovao je u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu.