Ismar Mujezinović

1942. -

Ismar Mujezinović, rođen 17. aprila 1942. u Osijeku. Bavi se slikarstvom, literaturom, filmom. Živi i radi u SarajevuBiH; Lovrečici, Hrvatska i LjubljaniSlovenija.

Primljen je na Akademiju likovnih umjetnosti na odsijeku za slikarstvo u Zagrebu 1961. Diplomirao je 1966. godine. Saradnik Majstoske radionice Krste Hegedušića, gdje je uspješno učestvovao do 1969.[1] Bio je saradnik na filmu Bitka na Neretvi, scenograf i kostimograf u filmovima 19 djevojaka i mornar i Deveto čudo na istoku. U Sarajevu radi na Likovnoj akademiji kao šef katedre za slikarstvo. Angažiran je u raznim oblicima likovnih djelatnosti: na filmu, teatru, dizajnu, slikarstvu i grafici. Izlaže u zemlji i inostranstvu te je dobitnik mnogih nagrada. Napušta Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1979. i vraća se u status samostalnog umjetnika. Autor je olimpijskih plakata 1984. Snimio kratke igrane filmove "Crvenkapica se crveni" 15min. 2005 u kolekciji MSUB, "Sjena" 15min, 2007, "Dvojnica" 45min, 2008, "Zid" 20 min, 2009, dugi igrani/nedovršen-"Enigma" 30min, 2008, dugi igrani "Dim/monofobija" 112min, 2012 predstavljen u Sarajevo FF kao BiH produkcija te godine i Tuzla film festival u takmičarskoj selekciji. Dugi igrani film "Ajvar" 110 minuta, 2015, Napisao i izdao romane "Ring" 2004-objavljen 2006, "Crvenkapica se crveni" 2005-objavljen 2008, "Noć vještica" 2010-objavljen 2011, "K-15" 2011, i knjigu o Ismetu Mujezinoviću- "Ismet Mujezinovic - Portret sa spomenicom" 2007-objavljena 2008. "2012 je izdao CD album sa svojom muzikom, 12 numera iz dugometražnog igranog filma "Dim/monofobija" i 2014 CD sa 12 numera za dugometražni igrani film "Ajvar".

Kulturno i društveno je aktiven u raznim periodima: kao predsjednik Udruženja likovnih umjetnika i Udruženja primijenjenih umjetnika BiH a kao predsjednik ULUBiHa počeo je sa realizacijom projekta Collegium artisticum, deset ateljea za mlade članove društva, Prodajni salon za ULUPUBiH, kao i skupni atelje za Grupo Zvono. Bio je predsjednik Davalaca kulture pri Republičkoj skupštini za kulturu i skupštini za kulturu grada Sarajeva.

 

Nagrađen je nagradom Grada Sarajeva. Bio je u žirijima svih značajnih izložbi, republičkih nagrada i manifestacija u Sarajevu kao što su Yu likovne izložbe, teatar festival MESS, arhitektura, fotografija itd. Bio je član Nadzornog odbora za prve demokratske izbore u BiH. Osnivač je sa porodicom i prvi donator fonda "Ismet Mujezinović" pri Galeriji portreta Tuzla.