Rajko Petković-Bosanac

1944 -

Rajko Petković je rođen 1944. godine u Srpcu-BiH. Član umetničke federacije UNESKO - Pariz. Bavi se slikanjem na temu ekologija i osnivač je ekološkog pokreta među umetnicima: umetnost u ekologiji - ekologija u umetnosti.