Mališa Glišić

1885 - 1915

Učio je u Umetničko-zanatskoj školi u Beogradu kod Riste Vukanovića, a potom je studirao na Akademiji likovnih umetnosti u Minhenu. Učestvovao je u balkanskim ratovima, dok je u Prvom svetskom ratu sudelovao u odbrani Beograda, a potom je, pri povlačenju, s vojskom stigao do Niša.