Nikola Bešević

1892 - 1970

Učio je slikarstvo u Zagrebu i u Umetničkoj školi u Beogradu. Školovanje je nastavio u Rimu. Po izbijanju Prvog svetskog rata javio se kao dobrovoljac za borbu protiv Austrijanaca. Sa srpskom vojskom se povlačio preko Albanije.