Miloš Golubović

1888 - 1961

Prva znanja iz slikarstva stekao je u Prvoj srpskoj slikarskoj i crtačkoj školi Kirila Kutlika, a potom je pohađao Umetničko-zanatsku školu. Boravio je u Beču, Budimpešti, Minhenu i Lozani. Kratko vreme je studirao slikarstvo u Moskvi, a potom na Umetničkoj akademiji u Pragu. Kao vojni obveznik učestvovao je u Drugom balkanskom ratu, a od 1914. u Prvom svetskom ratu. Posle prelaska Albanije, po prispeću u Solun, 1917. je imenovan za ratnog slikara.