Aleksandar Prijić

1920 - 1986.

1920. u Tivtu 17. decembra rođen je Aleksandar Aco Prijić. Likovno se obrazuje u  Umetničkom ateljeu koje je osnovalo Ministarstvo prosvete Narodne Republike Crne Gore. Slikarstvo uči kod Mila Milunovića i Petra Lubarde do 1951. godine. Jedan  od osnivača, sekretar pa  predsednik  Udruženja likovnih umetnika Crne Gore.    1961. i 1965. dobio najveće državno priznanje Crne Gore Trinaestojulsku nagradu.   1985. izabran za člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. U CANU je  bio potpredsednik, pa predsednik odjeljenja za likovnu umjetnost. Umro u Nikšiću 5. februara 1986.godine.