Boža Prodanović

1923 - 2006

Božidar Prodanović (Boža) je bio srpski slikar, rodom iz Pranjana.Osnovnu školu završio je u Pranjanima, a gimnaziju u Gornjem Milanovcu 1942. Nakon toga je diplomirao na FLU u Beogradu. Radio je kao profesor u umetničkoj školi u Peći 1950-53, a nakon toga i profesor FLU u Beogradu, gde radi do 1986.

Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama, kao i na manifestacijama poput Oktobarskog salona, Grafike beogradskog kruga, Trijenala likovnih umetnosti u Beogradu itd. Bavio je mozaikom, crtežom i slikarstvom.Učestvovao je na 17. venecijanskom bijenalu 1954. i 2. Mediteranskom bijenalu u Aleksandriji 1957. Dobitnik je niza nagrada.

Umro je 24. januara 2006.