Miroslav Radović

Bajkovite predele koje prikazuje Miroslav Radović inspirišu elementi koje srećemo u neukaljanoj prirodi Srbije - slap, potok, žubor vode, plićak, brzak, kapija, zemlja, voda, kamen, staza, trava, proplanci, livade, šume, drvo, žbun, taraba, plot, cigla, vatra, toplota, dimnjak, ognjište, otvoren prozor... Sa njegovih slika greje nas toplota zavičaja, sećanja na tradicionalno srpsko selo i vodenicu iz koje skoro da možete čuti zvuk mlevenja žita...