Miodrag Rogić

1932 -

Slikar i grafičar Miodrag Rogić rođen je 1932. u Beogradu.
Profesor na Fakultetu likovnih umetnosti od 1961. do 1988. Izlagao crteže, slike i grafike. Član Ulus-a
Dobitnik nagrada za grafiku i slikarstvo Oktobarskog salona, Oktobarske nagrade grada Beograda, nagrade Ulus-a– monografija, nagrade Veliki početak Grafičkog kolektiva nagrade za životni doprinos grafičkoj umetnosti, kao i “Politikine” nagrade za likovnu umetnost.