Boris Rumjancev

1906 - 1980-1985

Ruski disident. Pre rata živeo u N. Sadu do 1942. a posle toga se odselio u SAD, gde je i preminuo. Na tržištu umetnina kod nas mogu se sporadično pronaći njegove tempere malih formata. Ulja su mu izuzetno retka.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA