Boris Rumjancev

1906 - 1980-1985

Ruski disident. Pre rata živeo u N. Sadu do 1942. a posle toga se odselio u SAD, gde je i preminuo. Na tržištu umetnina kod nas mogu se sporadično pronaći njegove tempere malih formata. Ulja su mu izuzetno retka.