Grigorij Samojlov

1904 - 1989.

Grigorij Samojlov je Kozak, jedan od 40.000 Rusa koji su nakon tamošnje Revolucije emigrirali u Srbiju. Od 1921. godine, pa do smrti 1989 godine Samojlov je u Beogradu i mnogim drugim gradovima bivše Jugoslavije ostavio vidan trag o sebi i svom vremenu. U Rusiji je završio slikarsku školu, a ovde Vojnu gimnaziju pa zatim Arhitektonski odsek Tehničkog fakulteta. Bio je asistent na Katedri za vizantijsku i staru srpsku arhitekturu Tehničkog fakulteta,  Naročito poznat po projektu revitalizacije hotela “MOSKVA” u Beogradu.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA