Emir Škandro

Slikar i grafičar Emir Škandro izlaže od 1990, a debitantsku izložbu grafika priredio je 1991. godine u Grafičkom kolektivu, kada je završio postdiplomske studije na Fakultetu likovnih umetnosti. Tokom protekle dekade Škandro je koncentrisan na razvijanje određenih slikarskih fenomena u formama kolaža, tempera, akvarela, gvaša i njihovim kombinacijama.