Branko Šotra

1906 - 1960

Slikar Branko Šotra rođen je u selu Kozice kod Stoca. Kraljevsku umetničku školu završio je u Beogradu 1929. godine. Nakon rata radio je na formiranju Doma Jugoslavenske narodne armije u Beogradu, a kasnije je postavljen za njegovog načelnika. Za redovnog profesora i prvog rektora  Akademije za primenjenu umetnost u Beogradu, izabran je 1948. godine i na toj dužnosti se zadržao do 1956. godine. Umro je iznenada 21. 5. 1960. godine u Stockholmu. Sahranjen je u Aleji narodnih heroja na Novom groblju u Beogradu.