Vladimir Stojanović

1924. - 2013.

Završio akademiju u Beogradu, a od 1960. stvarao u Parizu, gde je postigao zapažen uspeh.


80 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
100 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA