Jovanka Marković-Strajnić

1883. - 1970.

Rođena u Zemunu 1883., a slikarsko obrazovanje stiče:-škola Bete Vukanović u Beogradu 1903-1904; 1905-1906 u Zagrebu kod Bele Čikoš-Sesije i Menci Klement Crnčića, a od 1910-1913 u Dacha-u kod Munchenskog slikara Hainrich-a Hayeka. Posle I svetskog rata boravi u Parizu, gde nastaje zaokret u njenom slikarstvu: od tradicionalizma Minhena prema postimpresionizmu. Sa suprugom, čuvenim likovnim kritičarem Kostom Strajnićem organizovala u Dubrovniku slikarsku školu, gde se afirmisala kao vrsan likovni pedagog.  Izlagala u Torinu, Beogradu (1934), Novom Sadu, Splitu, Cavtatu, Zemunu, Zagrebu, Ljubljani, Skoplju, Splitu, Dubrovniku.... Za svoj doprinos likovnoj umetnosti SFRJ, više puta nagradjivana...