Jovanka Marković-Strajnić

1883. - 1970.

Jovanka Markovic Strainic 1883-1970.  Rođena u Zemunu 1883. godine,slikarsko obrazovanje stice u Zagrebu,akademiji u Beču i Parizu.  Supruga čuvenog istoricara umetnosti i mecene Koste Strainica. Njihov dom je uvek bio neizbežan društveni salon u kojem su se susretale brojne generacije slikara,arhitekata.  Uperiodu između dva svjetska rata, živeći u Dubrovniku, okupljali u svojoj kući još mlade i neafirmisane umetnike (Gabru Rajčevića, Ivana Ettorea, Ivu Dulčića, Đuru Pulitiku i druge), ali i predstavnike tadašnje jugoslovenske avangarde, Petra Dobrovića,  Milana Konjovića, Petra Lubardu i Otona Postružnika…