Đurđe Teodorović

1907. - 1986.

Đurđe Teodorović rođen je 1907. godine u Obrovcu. Godine 1934. bio je jedan od osnivača socijalno angažovane grupe Život. Kasnije je radio kao profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. 


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA