Petar Tiješić

1888. - 1978.

Petar Tiješić (Sarajevo, 1888. - Sarajevo, 1978) je bio bosanskohercegovački  slikar. Jedan je od slikara iz prve generacije umetnika koji su pohađali umetničke škole, uključujući I Gabrijela Jurkića, Petra Šaina,Karla Mijića, Špiru Bocarića, Đoku Mazalića, Romana Petrovića I Lazara Drljaču.Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Krakovu. Slikao je pejzaže I mrtvu prirodu.