Stojan Trumić

1912 - 1983.

Trumić je rodjen 29. jula 1912. godine u Titelu, a veći deo svog života proveo je u Pančevu, gde je ostavio trag kao umetnik I pedagog. Radio je u pančevačkoj gimnaziji, a neki od njegovih učenika danas su poznata umetnička imena.Stojan Trumić je postao pančevac po završetku osnovne škole u Titelu. Upisao je pančevačku Gimnaziju , koju je pohadjao od 1934. do 1940. godine, a potom upisao Umetničku školu u Beogradu / koja je nakon 2.Svetskog rata dobila naziv Likovna akademija/.

Osnivač je nekoliko likovnih kolonija, bio član značajnih likovnih grupa / U Pančevu je to grupa “Pančevo 5”, a u Beogradu grupa “Desetoro”/ . Na stogodišnjicu rodjenja poznatog umetnika Stojana Trumića, podsetio nas je etnolog Nikola Vlajić, koji je rekao da je Trumićev talenat I interesovanje za slikarstvo primećeno još dok je bio gimnazijalac. “Trumićev talenat je otkriven od strane našeg poznatog slikara Miloša Vuškovića, koji se u Pančevu bavio pedagoškim radom izmedju dva rata. U pripremama za upis u Umetničku školu u Beogradu pomogao mu je jedan drugi veliki slikar koji je stvarao u tom medjuratnom periodu u Pančevu -Milan Butozan”.Po završetku Umetničke škole, Trumić je cele tri decenije radio kao profesor u Gimnaziji u Pančevu. Neki od njegovih učenika, postali su uspešni slikari: Milenko Prvački, Nada Onjin Žužić, Slobodanka Šobota, Vladimir Tomić I drugi, rekao je Vlajić. “Već od 1946. godine , pa sve do penzionisanja 1973. radio je u pančevačkoj Gimnaziji. Veliki broj učenika se seća I često prepričava zgode I nezgode sa progesorom Trumićem, koji je bio drugačiji od većine profesora, potpuno neuobičajen I vrlo zanimljiv. I danas , tri decenije nakon njegove smrti, njegovi djaci ga se rado sećaju i spominju”.

Član Akademije "LEONARDO DA VIČI" u Rimu...

Član Akademije "EUROPA" u Italiji...

 


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA